ATK-Ajokortti.fi

Mikä ihmeen ATK-ajokortti? Tarvitseeko tietokoneen käyttämiseen luvan ja erillisen todisteen siitä, että osaa käyttää tietokonetta?  Ja kuka vielä muistaa mitä kirjainyhdistelmä ATK tarkoittikaan kun nykyään puhutaan vain pc-koneista, läppäreistä, verkoista ja netistä.ATK tarkoittaa ”automaattista tietojenkäsittelyä” tai lyhyesti tietotekniikkaa. Laajemmin sillä tarkoitetaan kaikkea niitä toimintoja joilla tietokoneella tehdään, tietojen luomista, muokkaamista, tallentamista ja järjestelemistä. 


TIEKE:n eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen luoma ATK-ajokorttitutkintojärjestelmä sisältää useita erilaisia tutkintoja, käyttäjän ja käyttötarpeen mukaan. Tutkinto kehitettiin 1990-luvulla mittaamaan työelämässä mukana olevien aikuisten tietoteknisiä taitoja. Tutkinnot suoritetaan näyttökokeena ja niissä pyritään mittamaan todellisia, työelämässä tarvittavia taitoja. Tutkintoja voi suorittaa monissa aikuiskoulutuskeskuksissa , kansalais- ja työväenopistoissa ja niitä onkin suoritettu jo yli 200 000 kappaletta noin 15 000 tutkinnon vuosivauhdilla. Suomalainen ATK-ajokorttitutkinto on EU:n hyväksymä. 


Tutkintoja on neljä:

1. Kansalaisen @-kortti

2. Tietokoneen käyttäjän A-kortti

3. Tietokoneen käyttäjän AB-kortti

4. Tietotyötutkinto. 


@-kortti on aloittelijan tutkinto, A-kortti hyötykäyttäjän perustutkinto ja AB-tutkinto on tarkoitettu tietokoneen tehokäyttäjille. Tietotyötutkinto on soveltava ja työelämälähtöinen tutkinto jonka voi suorittaa heti @-tutkinnon jälkeen. 


Kaikki tutkinnot koostuvat moduuleista. @-tutkinnon pakollisia moduuleita ovat seuraavat: 

1) käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta 

2) internet ja sähköposti. 


Kaksi valinnaista moduulia valitaan seuraavista: tietotekniikan perusteet, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokannat, esitysgrafiikka, langaton viestintä, kuvankäsittely, oppiminen ja työskentely verkossa. A-korttitutkinnossa pakollisia moduuleita on jo kolme; @-tutkinnon pakollisten lisäksi myös tekstinkäsittely. 

©2008 ATK-Ajokortti.fi